برای اینکه در کوتاه ترین زمان ممکن باردار بشی و جنسیت فرزندت، همون چیزی که میخوای بشه، باید ریز به ریز شرایط خودت و همسرت رو بدونیم. هر چقدر با دقت بیشتری به سوالات پاسخ بدی، سریع تر باردار میشی و احتمال جنسیت مد نظرت بالاتر میره. پس با تمام دقتت به سوالات پاسخ بده.